فارکس در افغانستان

نظریه مالی

تاثیر پیچیدگی گزارشگری ابزارهای مالی بر مولفه‌های شناختی و قضاوتی سرمایه‌گذاران: شواهد آزمایشی در چارچوب نظریه بار شناختی

هدف این مقاله بررسی پیچیدگی ابزارهای مالی و تبیین اثرات آن در فرایند قضاوت و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در چارچوب نظریه بار شناختی می‌باشد. بدین منظور از نظریه مالی روش پژوهش آزمایشگاهی با طرح بین گروهی ـ درون گروهی 2×2×2 و مشارکت سرمایه‌گذاران به عنوان آزمودنی استفاده شده است. در این پژوهش متغیرهای مستقل نحوه ارائه(جداگانه یا تجمعی)، نحوه افشا(کمی نظریه مالی و کیفی یا کمی) و خاصه اندازه‌گیری(بهای مستهلک شده یا بهای مستهلک شده به همراه ارزش‌های منصفانه) دستکاری شده و اثرات آن روی متغیرهای وابسته میزان اطلاعات دریافتی، میزان تلاش‌های ذهنی و قضاوت آزمودنی‌ها مورد ارزیابی قرارگرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با مقایسه میانگین گروه‌ها و آزمون‌های آماری ویلکاکسون زوجی و من ویتنی نشان می‌دهد، زمانی که اطلاعات کمی و کیفی در خصوص آسیب‌پذیری ابزارهای مالی از ریسک‌های مرتبط با آنها افشا شده و ارزش آنها با خاصه نظریه مالی اندازه‌گیری بهای مستهلک شده در صورتهای مالی ارائه می‌شود، آزمودنی‌ها اطلاعات بیشتری بدست آورده و تلاش‌های ذهنی کمتری را صرف پردازش اطلاعات می‌کنند. همچنین سناریوهای مختلف نظریه مالی نحوه افشا و خاصه اندازه‌گیری منجر به تفاوت‌های معنادار در قضاوت آزمودنی‌ها می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نحوه افشای اطلاعات و خاصه‌های بکارگرفته شده برای اندازه‌گیری ارزش ابزارهای مالی می‌تواند روی مولفه‌های شناختی و قضاوتی استفاده‌کنندگان تاثیرگذار باشد، اما اثرات نحوه ارائه جداگانه یا تجمعی اجزای مرتبط با ابزارهای مالی بر مولفه‌های فوق تائید نشده است.

نظریه مالی

دوره 10، شماره 1، آبان 1399، صفحه 151-186

صمد صداقتی؛ روح‌اله فرهادی؛ میرفیض فلاح‌شمس لیالستانی

تحقیقات مالی اسلامی

اخبار و اعلانات

  • جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» مورخ 1401/01/301401-02-07
  • جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» مورخ ششم دی ماه 14001400-10-08
  • کسب رتبه الف در ارزیابی سال 1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نشریه تحقیقات مالی اسلامی1400-05-09
  • جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» مورخ هشتم تیر ماه 14001400-04-11
  • أخذ شناسه DOI برای مقالات نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی»1399-07-07

دسترسی به مقالات نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» آزاد (Open Access) است.

نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» تحت مجوز بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY 4.0 فعالیت می‌نماید.

نظریه مالی

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zahedtalaban A, Ashrafi Y, khodaparast M. The Critique of General Equilibrium Theory in Neoclassical Economics. qjfep. 2014; 1 (4) :111-130
URL: http://qjfep.ir/article-1-94-fa.html

زاهدطلبان علی، اشرفی یکتا، خداپرست مهدی. مروری نظریه مالی بر مبانی انتقادی نظریه تعادل عمومی اقتصاد نئوکلاسیک . فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی. 1392; 1 (4) :130-111

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا