آموزش رایگان فارکس

سنجش عملکرد پرتفوي

ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با استفاده از معیار سورتینو،پتانسیل مطلوب و امگا در شرکت های سرمایه گذاریپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق، به انجام یک بررسی چندجانبه و مقایسه ای در مورد مدل های ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری ایرانی پذیرفته شده در بورس تهران می پردازد. در واقع به دنبال پاسخ به این سوال بودیم که آیا ارزیابی عملکرد پرتفوی بر مبنای نسبت های سنتی و نسبت های جدید نتایج متفاوتی به دست میآید یا نه؟ بدین منظور در یک دورة 6 ساله (89- 84) شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس و اوراق بهادار تهران (23 شرکت) را سنجش عملکرد پرتفوي درنظر گرفته، به ارزیابی عملکرد آن ها براساس 4 نسبت پرداختیم. براساس نتیجة سنجش عملکرد پرتفوي حاصل از آزمون فرضیة رتبه بندی ارائه شده بر مبنای نسبت شارپ با رتبه بندی ارائه شده، بر مبنای نسبت های سورتینو، پتانسیل مطلوب و امگا ارتباط دارد و این ارتباط را می توان در ضرایب همبستگی بالای آنها سنجش عملکرد پرتفوي مشاهده کرد. نتایج حاصل از فرضیة دوم نشان میدهد که توزیع بازده این شرکت ها از نوع توزیع های بیضوی می باشند که خاصیت مهم آنها متقارن بودنشان می باشد. پس با توجه به تقارن توزیع بازده ضرایب هم بستگی بالا بین شاخص شارپ با نسبتهای سورتینو، پتانسیل مطلوب و امگا را می توان به نوع توزیع بازده نسبت داد.

سنجش عملکرد پرتفوي

ارزیابی عملکرد پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری علاوه بر این که توسط سرمایه گذاران انجام می گیرد توسط خود این شرکت ها نیز گریزناپذیر است. این عمل برای آن ها به عنوان بازخورد و کنترلی از فعالیتشان سنجش عملکرد پرتفوي و همچنین روشی برای مقایسه خود با رقباست. از دهه 1960 به بعد محققان زیادی مدل ها و ابزارهایی را برای ارزیابی عملکرد پرتفوی ارایه داده اند.

در تئوری مدرن پرتفوی با این پیش فرض که توزیع بازده سهام نرمال است یکی از روش های موجود برای ارزیابی عملکرد پرتفوی استفاده از شاخص شارپ است. در این شاخص، بازده اضافی پرتفوی (اختلاف میانگین بازدهی پرتفوی و سنجش عملکرد پرتفوي نرخ بازده بدون ریسک) را در ازای هر واحد ریسک پرتفوی می سنجند.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی سنجش عملکرد پرتفوي ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

ارزیابی عملکرد پرتفوی با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری قوی سیاه

یکی از مهم ترین عوامل کسب بازدهی متناسب با ریسک در بازارهای ناکارا و دارای توزیع بازدهی غیرنرمال در شاخص، شناسایی الگوهای قیمتی می باشد. در این راستا هنگامی که بازار دارای نوسانات غیر منتظره و شدید یا به اصطلاح رخداد قوی سیاه باشد، می سنجش عملکرد پرتفوي توان با تشکیل پرتفوی در زمان های مناسب بازدهی بالاتری نسبت به بازار کسب کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی عملکرد پرتفوی تشکیل شده بر مبنای استراتژی سرمایه گذاری قوی سیاه در مقایسه با پرتفوی شاخص بازار، با استفاده از معیارهای ریسک و بازده، (در بازار دارای رخدادهای غیرمنتظره) می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 83 شرکت از 10 صنعت مختلف بورسی می باشد، که از فرودین 1383 تا آذر 1393 مورد معامله قرار گرفته اند و داده ها بصورت ماهانه از بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار بورس اوراق بهادار تهران دارای رخدادهای قوی سیاه می باشد و سطح این نوسانات 4.22± درصد برآورد می شود. همچنین با تشکیل پرتفوی بر مبنای استراتژی قوی سیاه نسبت به پرتفوی شاخص بازار، با وجود محدودیت های حاکم بر بازار، عملکرد بهتری مشاهده می شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا