آموزش فارکس

درآمد گزینه های دودویی

تفاوت بین گزینه های باینری و معاملات روزانه چیست؟

گزینه های دودویی و معاملات روزانه هر دو روش کسب درآمد گزینه های دودویی درآمد (یا از دست دادن) پول در بازارهای مالی هستند ، اما حیوانات مختلفی هستند. گزینه باینری نوعی گزینه است که در آن سود / زیان شما کاملاً به نتیجه یک پیشنهاد بازار بله / خیر بستگی دارد: یک معامله گر گزینه های باینری یا سود ثابتی را متحمل می شود یا ضرر ثابت. از طرف دیگر معاملات روزانه نوعی معامله است که در آن موقعیت ها در همان جلسه معاملاتی باز و بسته می شوند. سود درآمد گزینه های دودویی یا زیان یک معامله گر روزانه به عوامل مختلفی از جمله قیمت ورود ، قیمت خروج و تعداد سهام ، قراردادها یا تعداد زیادی که تاجر خرید و فروش می کند بستگی دارد.

یک گزینه مشتق مالی است که به دارنده حق می دهد ، اما نه تعهد ، مقدار مشخصی از اوراق بهادار یا دارایی مالی دیگر را با قیمت توافق شده (قیمت اعتصاب) در تاریخ معین یا قبل از آن خریداری یا بفروشد. . با این حال ، یک گزینه باینری به طور خودکار اعمال می شود ، بنابراین دارنده حق انتخاب یا خرید دارایی اساسی را ندارد.

گزینه های دودویی در انواع دارایی های اساسی ، از جمله سهام ، کالاها ، ارزها ، شاخص ها و حتی رویدادها مانند اطلاعیه های نرخ بهره صندوق های سرمایه گذاری فدرال ، ادعاهای بیکار و حقوق و دستمزد غیر فارم موجود است. یک گزینه باینری یک سوال بله / خیر ایجاد می کند: به عنوان مثال ، آیا قیمت طلا در ساعت 13:30 بالاتر از 1،326 دلار خواهد بود؟ اگر فکر می کنید بله ، گزینه باینری را خریداری می کنید. اگر فکر می کنید نه شما می فروشیدقیمتی که در آن گزینه باینری را خریداری یا می فروشید ، قیمت واقعی طلا نیست (در این مثال) بلکه مقداری بین صفر درآمد گزینه های دودویی تا 100 است. دامنه معاملات در طول روز در نوسان است ، اما همیشه در هر 100 قرار می گیرد (اگر پاسخ این است بله) ، یا صفر (اگر پاسخ منفی باشد). سود / زیان معامله گر با استفاده از تفاوت بین قیمت تسویه (صفر یا 100) و قیمت افتتاحیه شما (قیمتی که در آن خریداری یا فروخته اید) محاسبه می شود.

معامله گران گزینه های باینری "قمار" می کنند که آیا قیمت دارایی در یک زمان مشخص بالاتر یا کمتر از یک مقدار مشخص است. معامله گران روز نیز تلاش می کنند جهت قیمت را پیش بینی کنند ، اما سود و زیان به عواملی مانند قیمت ورود ، قیمت خروج ، اندازه تجارت و تکنیک های مدیریت پول بستگی دارد. مانند معامله گران گزینه های باینری ، معامله گران روزانه می توانند با استفاده از اهداف سود با سود و زیان حداکثر معامله کنند و ضررها را متوقف کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر روزانه ممکن است وارد معامله ای شود و هدف سود خود را 200 دلار و ضرر توقف 50 دلار تعیین کند. با این وجود معامله گران روز می توانند "اجازه دهند سود خود را جبران کنند" تا از حرکات بزرگ قیمت کاملاً استفاده کنند. البته ، معامله گران روزانه همچنین می توانند با استفاده از عدم استفاده از ضررهای متوقف یا با ادامه معامله ، ضررهای خود را از کنترل خارج کنند به این امید که مسیر تغییر کند. معامله گران روزانه ابزارهای مختلفی از جمله سهام ، ارز ، معاملات آتی ، کالاها ، شاخص ها و ETF را خریداری و می فروشند.

Заметка! Прежде чем инвестировать, проверьте, какого брокера выбрать!

Вас интересуют разные формы и виды инвестирования денег? Вы заинтересованы в торговле или инвестировании в производные инструменты, например, в CFD, درآمد گزینه های دودویی опционы, золото, валюты, нефть? Если это так, помните, что во время инвестирования или торговли, например, CFD , бинарных опционов , криптовалют или форекс , важная вещь – это хороший выбор брокера, с которым вы будете устанавливать счет для торговли. Ниже вы найдете важную информацию о том, как правильно выбрать брокера и информацию о том, на что обратить внимание. Мы считаем, что нам удалось выбрать некоторых из самых популярных брокеров в 2020 году (вы найдете рейтинг ниже этой статьи).

Прежде чем начать свое приключение с инвестирования или обучения на инвестиционной платформе, стоит узнать несколько фактов.

Вот список важной информации

 • Вы можете начать изучение и тестирование конкретной платформы на своем демо-счете с виртуальной суммой для инвестирования.
 • Выбор правильного брокера – очень важный вопрос, потому что мы переводим деньги на данную платформу. Мы хотим быть уверены, что это безопасно и что мы сможем получить его, когда получим прибыль от инвестиций и осуществим перевод на наш собственный счет.
 • Сложный интерес, стоит знать, насколько он силен и как, вкладывая 1 доллар, вы можете приумножить свой капитал за определенный период времени.
 • Риск, каждый инвестор должен знать, что каждая инвестиция рискованна, поэтому не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять.
 • Урегулирование прибылей и убытков, как и любой доход или убыток, должно осуществляться в данной налоговой стране.

Инвестирование и торговля в 2020р.

Если вы заинтересованы в инвестировании в различные типы активов, валют, форекс или криптовалют, например, в биткойны, эфириум или в покупку контрактов CFD на золото, серебро, платину или иностранные компании, такие как Amazon, Microsoft, Google или другие крупные компании, у нас есть некоторая важная информация для вас.

А именно, выбор правильного брокера является очень важным шагом при инвестировании. Это человек, которому мы переводим наши деньги, которыми будем управлять. Вот почему доверие к брокеру очень важно, потому что, если мы хотим снять определенную сумму, мы хотим быть уверены, что получим ее. Некоторые люди говорят, что многие брокеры или страницы, к сожалению, не очень надежны. Поэтому мы решили проверить, какие брокеры популярны в 2020 году, и подготовить специальный рейтинг для брокеров, который будет представлен ниже этой статьи.

Прежде чем начать инвестировать, вы можете создать демо-счет, который позволит вам протестировать выбранного брокера, познакомиться с платформой и научиться торговать на ней. Вы можете сделать свои первые инвестиции и торговать на актив, который вы выбрали. Вы проверите возможности платформы и узнаете, как покупать и продавать активы, вы можете отслеживать курсы доллара, евро, нефти, золота, серебра или криптовалюты, такие как биткойны или эфириум.

Инвестируя с брокером без соответствующих лицензий, вы можете, например: потерять весь свой капитал. Также следует помнить, что каждая инвестиция всегда сопряжена с риском потери капитала. Вот почему стоит выбирать сертифицированных брокеров и тех, кто имеет соответствующие разрешения для ведения этого вида бизнеса.

Доверие брокера !!

Достоверность брокеров может быть проверена путем анализа их лицензий, разрешений, сертификатов и того, подлежат ли они соответствующему финансовому надзору в стране, в которой вы проживаете.

Демо-счет!

Вы можете попробовать так называемый демо-счет, чтобы узнать, проверить платформу и свои навыки. Вам не нужно проверять свои данные, чтобы начать свое приключение с инвестирования (например, в Plus500 вам нужен только адрес электронной почты).

Преимущества демо-счета

 • Вы получаете виртуальную валюту и сумму для изучения
 • Вы можете выбирать и тестировать различные варианты покупки и продажи определенного актива, например, золота, серебра, криптовалюты, нефти и т. Д.
 • Вы сами решаете, сколько вы покупаете и сколько продаете, что покупаете и что продаете.
 • Вы сами решаете, когда перейти на реальный счет и начать вкладывать свои реальные деньги.
 • Вы можете отписаться от платформы в любое время.

Вы можете создать демо-счет , например, у брокера Plus500 № 1 в нашем списке самых популярных брокеров в 2020 году (все, что вам нужно, это адрес электронной почты для регистрации)

Ниже представлены 4 самых популярных брокера в 2020 году. Вы можете создать демо-счет и протестировать платформу или, например, проверить, как торговать, например, золотом, валютами, нефтью, акциями или криптовалютами.

Заметка! Прежде чем инвестировать, проверьте, какого брокера выбрать!

Вас интересуют разные формы и виды инвестирования денег? Вы заинтересованы в торговле или инвестировании в производные инструменты, например, в CFD, опционы, золото, валюты, нефть? Если это так, помните, что во время инвестирования или торговли, например, CFD , бинарных опционов , криптовалют или форекс , важная вещь – это хороший выбор брокера, с которым вы будете устанавливать счет для торговли. Ниже вы найдете важную информацию о том, как правильно выбрать брокера и информацию о том, на что обратить внимание. Мы считаем, что нам удалось выбрать некоторых из самых популярных брокеров в 2020 году (вы найдете рейтинг ниже этой статьи).

Прежде чем начать свое приключение с инвестирования или обучения на инвестиционной платформе, стоит узнать несколько фактов.

Вот список важной информации

 • Вы можете начать изучение и тестирование конкретной платформы на своем демо-счете с виртуальной суммой для инвестирования.
 • Выбор правильного брокера – очень важный вопрос, потому что мы переводим деньги на данную платформу. Мы хотим быть уверены, что это безопасно и что мы сможем получить его, когда получим прибыль от инвестиций и осуществим перевод на наш собственный счет.
 • Сложный интерес, стоит знать, насколько он силен и как, вкладывая 1 доллар, вы можете приумножить свой капитал за определенный период времени.
 • Риск, каждый инвестор должен знать, что каждая инвестиция рискованна, поэтому не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять.
 • Урегулирование прибылей и убытков, как и любой доход или убыток, должно осуществляться в данной налоговой стране.

Инвестирование и торговля в 2020р.

Если вы заинтересованы в инвестировании в различные типы активов, валют, форекс или криптовалют, например, в биткойны, эфириум или в покупку контрактов CFD на золото, серебро, платину или иностранные компании, такие как Amazon, Microsoft, Google или другие крупные компании, у нас есть некоторая важная информация для вас.درآمد گزینه های دودویی

А именно, выбор правильного брокера является очень важным шагом при инвестировании. Это человек, которому мы переводим наши деньги, которыми будем управлять. Вот почему доверие к брокеру очень важно, потому что, если мы хотим снять определенную сумму, мы хотим быть уверены, что получим ее. Некоторые люди говорят, что многие брокеры или страницы, к сожалению, не очень надежны. Поэтому мы решили проверить, какие брокеры популярны в 2020 году, и подготовить специальный рейтинг для брокеров, который будет представлен ниже этой статьи.

Прежде чем начать инвестировать, вы можете создать демо-счет, который позволит вам протестировать выбранного брокера, познакомиться с платформой и научиться торговать на ней. Вы можете сделать свои первые инвестиции и торговать на актив, который вы выбрали. Вы проверите возможности платформы и узнаете, как покупать и продавать активы, вы можете отслеживать курсы доллара, евро, нефти, золота, серебра или криптовалюты, такие как биткойны или эфириум.

Инвестируя с брокером без соответствующих лицензий, вы можете, например: потерять весь свой капитал. Также следует помнить, что каждая инвестиция всегда сопряжена с риском потери капитала. Вот почему стоит выбирать сертифицированных брокеров и тех, кто имеет соответствующие разрешения для ведения этого вида бизнеса.

Доверие брокера !!

Достоверность брокеров может быть проверена путем анализа их лицензий, разрешений, сертификатов и того, подлежат ли они соответствующему финансовому надзору в стране, в которой вы проживаете.

Демо-счет!

Вы можете попробовать так называемый демо-счет, чтобы узнать, проверить платформу и свои навыки. Вам не нужно проверять свои данные, чтобы начать свое приключение с инвестирования (например, в Plus500 вам нужен только адрес электронной почты).

Преимущества демо-счета

 • Вы получаете виртуальную валюту и сумму для изучения
 • Вы можете выбирать и тестировать различные варианты покупки и продажи определенного актива, например, золота, серебра, криптовалюты, нефти и т. Д.
 • Вы сами решаете, сколько вы покупаете и сколько продаете, что покупаете и что продаете.
 • Вы сами решаете, когда перейти на реальный счет и начать вкладывать свои реальные деньги.
 • Вы можете отписаться от платформы в любое время.

Вы можете создать демо-счет , например, у брокера Plus500 № 1 в нашем списке самых популярных брокеров в 2020 году (все, что вам нужно, это адрес электронной почты для регистрации)

Ниже представлены 4 самых популярных брокера в 2020 году. Вы можете создать демо-счет и протестировать платформу или, например, проверить, как торговать, например, золотом, валютами, нефтью, акциями или криптовалютами.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا