معاملات فیوچرز در فارکس

سری فیبوناچی بازگشتی

برای این کار باید در یک حلقه اعداد را با دو عدد قبلی جمع کنیم، مثلا اگر عنصر 10 ام سری فیبوناچی را از ما خواستند در یک حلقه از 1 تا 10 اعداد را با دو عدد پیشین جمع می‌کنیم.

اعداد فیبوناچی و نسبت های بازگشتی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن ۱۲میلادي در ایتالیا متولد شد و بزرگ ترین اثر وي کشف اعدادي طلایی از روي حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش ها بود. دنباله اعداد به دست آمده توسط این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می نامند. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد سری فیبوناچی بازگشتی قبلی می باشد که رابطه و دنباله آن در زیر مشخص است.

انواع ابزارهاي فیبوناچی در بازارهاي مالی، روش هایی براي تحلیل بازگشت یا ادامه روند قیمت می باشند. از منظري انواع ابزارهاي فیبوناچی، نقاط حمایت و مقاومت می باشند که با ابزارها و روش هاي گوناگون رسم می شوند. این سطوح بازگشت درمقابل حمایت و مقاومت هاي قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می کردند، می توانند علاوه بر قیمتی خاص، یک منحنی، خطی سری فیبوناچی بازگشتی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند.

در استفاده از ابزارهاي فیبوناچی، درصدها اهمیتی فوق العاده دارند. عموم سری فیبوناچی بازگشتی این درصدها از نسبت درصدهاي بین اعداد فیبوناچی به دست می آیند. به غیر از چند عدد ابتداي سري اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله تقریبا ۱/۶۱۸برابر عدد قبل از خود هستند (نسبت طلایی) و هر عدد ۰/۶۱۸برابر عدد بعد از خود می باشد. این نسبت ها به ترتیب به صورت ۱۶۱/۸و ۶۱/۸درصد می باشند. درصدهاي دیگري نیز مهم هستند. براي مثال تقسیم عدد دوم به عدد سوم سري اعداد فیبوناچی، ۱۰۰درصد را نشان می دهد. تقسیم عدد سوم به عدد چهارم سري اعداد سری فیبوناچی بازگشتی فیبوناچی، ۰/۵یا به عبارتی ۵۰درصد را سری فیبوناچی بازگشتی نشان می دهد. براي اعداد بالاتر سري اعداد فیبوناچی از تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می شود که حاصل تقسیم به ۳۸/۲درصد و همچنین از تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، حاصل تقسیم به ۲۳/۶درصد تمایل دارند.

هدف هاي قیمتی فیبوناچی

همان طور که گفته شد یک دوره کامل، شامل ۸موج است که ۵موج آن از نوع ضربه سری فیبوناچی بازگشتی اي و ۳موج آن از نوع تصحیحی می باشد و اگر هرکدام از این موج ها را به درجه کوچک تر تقسیم کنیم، مجموعا سری فیبوناچی بازگشتی ۳۴موج و درصورت تقسیم دوباره، به عدد ۱۴۴موج می رسیم. تمام این اعداد بیان شده ( ۱۴۴ ،۳۴ ،۸ ،۵ ،۳) همه از سري فیبوناچی می باشند. از دیگر کاربردهاي سري فیبوناچی می توان به زیر اشاره کرد:

یکی از سه موج انگیزشی از موج هاي ضربه اي، گاهی طولانی تر از دو موج دیگر شده در حالی که دو موج دیگر از نظر زمانی و بزرگی باهم یکسان می باشند.

(طول موج۱ * ۱/۶۱۸ ) + سری فیبوناچی بازگشتی نقطه شروع موج ۲ = کمترین قیمت براي نقطه بالایی موج ۳

(طول موج۱ * ۱/۶۱۸* ۲) + نقطه بالایی موج ۱ = نقطه بالایی موج ۵

اگر موج ۱و موج ۳باهم برابر باشند، آن گاه :

((فاصله کف موج ۱تا سقف موج۳)*۱/۶۱۸)+ نقطه پایانی موج ۴= نقطه بالایی موج ۵

درصد هاي بازگشتی فیبوناچی

قبلا درصدهاي بازگشت قیمت را %۵۰ ،%۳۳و %۶۶بیان کردیم. سري فیبوناچی این اعداد را تعدیل کرده به طوري که کم ترین میزان تصحیح در روندهاي پر قدرت، ۳۸درصد و بیش ترین میزان تصحیح در روندهاي کم قدرت، ۶۲درصد می باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا